Valletta

Malta - Valletta

Valletta je hlavní město Maltské republiky. Valletta leží na východním pobřeží ostrova Malta. Valletta je největším a zároveň nejdůležitějším průmyslovým a obchodním centrem souostroví. Ve Vallettě žije 6 315 obyvatel (stav z roku 2005). V roce 1980 bylo město Valletta zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Valletta byla postavena na nevelkém skalnatém mysu, který vybíhá daleko do moře a rozděluje záliv na dvě části: Velký přístav (Grand Harbour) a Marsamxett Harbour. Dnešní Valletta byla založena ve 2. polovině 16. století velmistrem řádových rytířů, jehož plné jméno znělo Jean Parisot de la Vallette. Tento muž dovedl ocenit přednosti skalnatého mysu, z něhož bylo možné ovládnout obě přístavní zátoky. Ještě před příchodem rytířů stála na mysu strážní věž, přebudovaná roku 1551 na pevnost dnes zvanou Fort St. Elmo. Místo pro výstavbu nového rytířského města bylo vybráno po tureckém útoku v roce 1565. Valletta má asi 1 kilometr na délku a maximálně 600 metrů na šířku a není problém ji během krátké doby projít křížem krážem. Do Valletty lze vejít pouze jedinou branou, zabudovanou do širokých hradeb. Bránou vstupujeme na rozlehlé náměstí, kde stála zdejší opera, během 2. světové války byla zničena a dodnes nebylo rozhodnuto, co tady bude. Bašta svatého Jana, bašta svatého Jakuba - slouží jako kulturní středisko s kinem, divadlem a koncertním sálem.

Procházka po Vallettě...

Slavné Trojměstí...