Turistické cíle

Malta - Mdina

Mdina - dnes v tomto kdysi hlavním městě ostrova Malta žije pouhých 500 obyvatel. Město je plné tajemných křivolakých uliček a byl sem před časem zakázán vjezd automobilům, takže centrum města je velmi klidné a ostře kontrastuje třeba s Vallettou. Mdina byla založena před 3 tisíci lety Féničany, kteří dali městu jméno Maleth, za časů Římanů bylo známé jako Melita, v 8. století Arabové město přetvořili v opevněnou citadelu. Obestavěli ji neproniknutelnými hradbami na obranu před nepřátelskými nájezdy. Po založení nového hlavního města, Valletty, význam Mdiny rychle upadal a začalo se jí říkat Staré město nebo Citta Vecchia nebo také Mlčenlivé město. Po roce 1693, kdy část města byla zničena zemětřesením, nastalo na jistý čas určité oživení, když byly vybudovány nové domy včetně katedrály, ale v 18. století začala Mdina znovu upadat. Město je tvořeno změtí úzkých ulic a ještě užších uliček s domy a paláci s pozavíranými okenicemi. Celkově pak působí jakýmsi spícím dojmem, žijí zde jen zbytky několika aristokratických rodin a prodávat domy novým zájemcům je zákonem zakázáno.

Procházka po Mdině...

Rabat

Rabat - město bylo založeno v 9. století za arabské nadvlády, kdy byla Mdina-Melita rozdělena. Město je důležitým hospodářským centrem Malty. Na malém náměstíčku stojí kostel sv. Pavla a kaple sv. Publia, pod kterou se nachází jeskyně sv. Pavla, tady byl údajně sv. Pavel vězněn. Kostel sv. Pavla z roku 1692 se pyšní největší olejomalbou na Maltě nazvanou Sv. Pavel hází zmiji do ohně. V Rabatu za doby Římanů pochovávali své mrtvé v katakombách. Prastará tradice pohřbívání zemřelých do podzemních komor byla nutností, protože úrodná půda byla příliš vzácná na to, aby se na ní zakládaly hřbitovy. Katakomby sv. Pavla - ze 4. - 5. století a katakomby sv. Agáty jsou považovány za jedny z nejzajímavějších na ostrově.

Marsaxlokk

Marsaxlokk - rybářská vesnice má výhodnou polohu chráněnou z východu i ze západu pevnostmi. Více než polovinu všech úlovků ryb v maltských vodách obstarávají rybáři z této vesnice. A tak je zcela přirozené, že se v tomto přístavu konají vyhlášené rybí trhy. Pestrobarevné rybářské loďky luzzu, kolébající se na vodě zálivu mají stejný tvar jako v dobách fénických. Používají se barvy červená, žlutá, modrá, zelená, ale také se maluje tradiční Horovo oko na příď lodě. To má zapudit zlého ducha na moři.

Mosta

Mosta je bránou do západní části Malty a důležitým dopravním uzlem. Největší zajímavostí města je chrám zvaný také Rotunda, který byl postaven v letech 1833 - 1871. Za vzor mu posloužila budova římského Pantheonu. Obrovská kopule chrámu má průměr 53 metry, výšku 66 metrů a je vidět téměř ze všech míst ostrova. V roce 1942 proletěla střechou během mše do chrámu bomba, která naštěstí nevybuchla. Přivolaní pyrotechnici zjistili, že místo výbušniny obsahovala puma písek, pozdrav dělníků z plzeňské zbrojovky. Replika bomby je vystavena v sakristii.

Útesy Dingli

Útesy Dingli jsou strmé srázy v blízkosti městečka Dingli, které lákají k procházce. Je tu vyhlídková cesta a k moři klesá několik strmých stezek. Vyhlídka je také od kaple na ostrov Filfla a srázy. 5 kilometrů vzdálený skalnatý ostrov Filfla býval cvičným terčem britského královského dělostřelectva, dnes je oblíbeným hnízdištěm ptáků.

Malta - Modrá jeskyně

Modrá jeskyně má dva vchody, její výška je 30 metrů a obvod 90 metrů. V dopoledních hodinách, kdy na stěny jeskyně dopadají sluneční paprsky, je její barva skutečně modrá. K tomuto místu se váže legenda, že zde sídlily sirény, které svým zpěvem sváděly kolem plující námořníky, kteří pak ztroskotávali na zrádných útesech. Voda kolem Malty je křišťálově čistá, je tedy domovem mnoha živočišných i rostlinných druhů a je tedy i rájem pro potápěče.