Malta - Mdina

Malta - Mdina

Do města Mdina lze vstoupit dvěma branami. Řecká brána je starší a část bašty pochází z doby arabské nadvlády, tedy z 8. století. Hlavní brána Mdina Gate je z roku 1724. Nad branou je erb velmistra Vilheny a na její vnitřní straně jsou zobrazeni patroni města biskup Publius, apoštol Pavel a sv. Agáta a erb rodiny Inguanez, jedné z nejdůležitějších rodin na Maltě. Za bránou se nachází palác Vilhena, postavený jako letní rezidence velmistra Vilheny, dnes tu sídlí Přírodovědecké muzeum. Casa Inguanez je nejstarší palác města. Byl postaven v roce 1233 pro šlechtický rod Inguanezů, který jej vlastní dodnes. Inguanezové se mohou honosit tím, že jsou příslušníky nejstaršího šlechtického rodu na Maltě. Dodnes platí, že španělští panovníci mají právo bydlet v paláci, např. v roce 1927 zde bydlel král Alfons XIII.

Mdina

Spolukatedrála sv. Petra a Pavla - podle pověsti stál na tomto místě dům prvního biskupa Malty, místodržícího Publia. Současnou katedrálu začali stavět po zemětřesení v roce 1693 pod dozorem známého barokního stavitele Lorenza Gafy. Stavba trvala necelých 5 let do roku 1702 a je považována za vrchol maltského baroka. Dvě impozantní věže a velká kopule se staly dominantou města. Na věžích jsou hodiny - jedny ukazují skutečný čas, druhé stojí, prý mají poplést ďábla. Interiér kostela je bohatě zdobený. V kapli vpravo od hlavního oltáře, je pozoruhodná stará ikona, která zobrazuje sv. Pavla.

Vedle katedrály, v bývalém semináři, je dnes Katedrální muzeum, kde je mnoho zachovalých předmětů ze staré katedrály a umělecká díla od 11. století až po současnou dobu. Dvoumetrový kříž, který přivezl z Jeruzaléma rytíř Gottfried von Bouillon. Velmi cenná je sbírka obrazů italských a vlámských mistrů z 15. - 19. století a sbírka mědirytin od F. Goyi, A. Dürera, van Leydena a Guida Reniho. Jsou tu vystaveny vzácné, staré mešní knihy, rukopis středověkého zpěvníku, sbírka vzácných mincí (sahající až do dob Kartága), papežské buly, biskupův kočár, zlaté a stříbrné mince, sakrální předměty a různé nálezy z období římské a punské nadvlády.

Palác sv. Žofie (Palazzo Santa Sophia) byl dostavěný ještě za normanské nadvlády ve 13. století. V roce 1938 bylo přistavěno jedno patro, původní sloh tím ale nebyl narušen.

Mdina

Normanský dům - Palazzo Falzon - je palác z přelomu 14. a 15. století. Zachoval si znaky gotického i románského slohu. Na začátku vlády maltézských rytířů, v roce 1530, se stal tento palác sídlem prvního velmistra na Maltě, Adama Philippe Villiers de l’Isle. V paláci je dnes soukromé muzeum se sbírkami obrazů, starožitností, keramických předmětů a nábytku.

Mdina

Náměstí Bastion Square - náměstí Bašty - z terasy je krásný výhled na severní a západní části ostrova.